Thursday, December 30, 2010

परेवा र चील (कविता); विक्रम सुब्बा

परेवा र चील

जुनसुकै देशको
जतिसुकै अग्लो डाँडाबाट
जतिसुकै सेतो परेवा उडाए पनि
दिउँसै खुला आकाशमा
चीलले परेवाको शिकार गर्छ
…र चील
अमेरिकाको राष्ट्रिय पक्षी हो ।

विक्रम सुब्बा


source: www.nepalikavita.com

No comments: