Monday, July 7, 2014

धुँवा~ धुँवा ~~ जिन्दगी

धुँवा~ धुँवा ~~ जिन्दगी

16 February 2012 at 07:44
                             (चुरोट सल्किन्छ....)
मेरो माया
चुरोटको धुँवामा उड्यो कान्छि,
हेर त,
रङमङिंदै~ ~ ~, गुजुल्टिदै
रङमङिंदै ~ अनि ~ गुजुल्टिंदै

                         (निकोटिनले खेल्न थाल्छ.....)
तिम्रो माया
निकोटिनको सर्को भो कान्छी,
उस्तै, दुरुस्तै
संसार भुलेर म
लठ्ठिएझैं,
तिम्रो
मायालु अगाँलोमा