Thursday, September 27, 2012

छाँयाका सपनाहरु (कविता)


छाँयाका सपनाहरु

छाँयाका सपनाहरु,
रात परे पछि,
धुमिलिदै जान्छन,
क्यानभाषबाट,
चित्र हराए जस्तै हुन्छ,
तर मन छाँयाका सपना जस्तै छ,
छाँयाका सपना जस्तै हुन खोज्छ |

कम्प्युटरको सट डाउन बटनसंगै,
रयामहरु आफ्नो मस्तिष्कका पानाहरु,
मेट्न व्यस्त हुन्छन,
रात परेपछिको,
छाँयाका सपनाहरु जस्तै हुन खोज्छन,
केही मक्किएका रहरहरु,
डायरीका च्यातिएका पानाहरु,
बन्द कम्प्युटरका रयाम जस्तै हुन्छन |