Sunday, December 19, 2010

गजल (१०१); अजय ढुंगाना

रात रहेछ जिन्दगी सोचें भन्दा फरक,
घात रहेछ जिन्दगी सोचें भन्दा फरक,

स्पर्श गर्न नसक्ने प्लास्टिक सर्जरीको,
हात रहेछ जिन्दगी सोचें भन्दा फरक,

न निल्नु न ओकल्नु, जहर हालेको,
भात रहेछ जिन्दगी सोचें भन्दा फरक,

हर विश्वासमा चोट लाग्छ, तिरस्कारको,
खात रहेछ जिन्दगी सोचें भन्दा फरक,

राफिएको मनलाई शितलता दिन नसक्ने,
पात रहेछ जिन्दगी सोचें भन्दा फरक ।
 
अजय ढुंगाना