Saturday, March 3, 2012

साइन्स म्युजियममा देखिएका अनौठा गाडीहरु


Pictures of some strange car from Science Museum, London
साइन्स म्युजियममा देखिएका अनौठा गाडीहरु

तस्विर १ तस्विर २

तस्विर ३


तस्विर ४


तस्विर ५


तस्विर ६ (तस्बिर ५मा भएको गाडी माथि राखिएको अनुरोध सहितको जानकारी)अजय ढुंगाना 
मार्च १, लण्डन


सम्पूर्ण फोटो: अजय ढुंगाना
आइफोन फोरबाट 

No comments: