Monday, July 12, 2010

नसोध म कुन यथार्थमा ढलेर पिउदैछु,
आफ्नै आखा आफैसंग छलेर पिउदैछु,
छैन भन्छयौ माया, बिर्सदै त्यो अतित,
तर तिम्रो मायाको नशाले गलेर पिउदैछु,
तड़पिदै छु पल पल, तिम्रै मायामा हर पल,
जलायै तिमीले मलाई हो म जलेर पिउदैछु,
मायाको ज्योति जगाउन दियो बालेथे मैले,
घरै जलायो तेस्ले तेसैमा बलेर पिउदैछु,

No comments: