Monday, July 12, 2010

ग़ज़ल.....(अपूरो)

म सोच्दिन यो समयलाई तिमि मेरो साथ हुदा,
मायाको सागर तर्नका लागि समाउने हात हुदा,
सजिन्छान आखामा सपनाहरु बयेली खेल्दै बतासमा,
प्रेमका कल्पनाहरुको मनमा मेरो खात हुदा,

No comments: