Thursday, September 15, 2011

शब्दको किनारैकिनार (कविता); अभि सुबेदी

शब्दको किनारैकिनार

राती
कति आँशु बगे
थाहा पाइनँ
बिहानको खोलाको स्वाँ ! सुनेपछि
वगेको मन झिक्न
हतारहतार शब्दको किनारैकिनार दौडेँ ।

अभि सुबेदी
Source: http://sanjaal.com/

No comments: